Érettségi 2013. III. felvonás

Emese: Valamennyivel nõ a tárdadalom.

Fruzsi: Fejet hajt a nagy költõ ellen.

Fruzsi: A testbeszéd a kommunikáció egy leg... õõõõõõ... a leg... Szóval a testbeszéddel sokmindent kifejezhetünk.

Tanár: Mit jelent a "Fráter" szó? Mert ez nem a vezetékneve volt Fráter Györgynek!

Tünde: Utónév volt.

(fráter = barát, szerzetes)

Fruzsi: My mother is sixteen year old. (Anyukám 16 éves.)

Tanár: Sixty?

Fruzsi: Sixteeeen.

Tanár: Oh! So she is younger then you!

Balázs: Nappali... nappal mûködõ autó...

Roli: Jancsi egy tipikus... hogy is mondjam... szeret a nõkkel játszani.

Roli: ... írott beszéd...

Alex: NATO = Északi Atlanti-Óceán Szerzõdése

Tanár: Mit választott el a Vasfüggöny?

Alex: Északot Déltõl.

Tanár: A keleti fronton mi történik?

Marci: Magyarországon kívül...?

Tanár: Azt mondtad, 25 ezren vesztek oda, ami 10%-os veszteség. Akkor mennyien voltak összesen?

Marci: 100 ezren.

Tanár: Horthy mettõl meddig volt kormányzó?

Marci: Sokáig volt...

Alex (meg még mások is): I sink... (Instead of I think) (="Süllyedek" nem pedig "Gondolom")

Kádár-korszakról Dávid: Nagy volt az éhínség.

András: Szilasi (Szálasi helyett)

Évi: A király felmérgeli magát.

Milán: Éva lúgast alkot.

Tanár: Hogy hívták 1867-ben a magyar királyt, aki egyben osztrák császár is volt?

Milán: Széchenyi...?

Claudia: Ott van a földre való igénye azoknak, akiknek birtokuk van. De az nincsen.

C.: Az ellenzék felháborodásait nem engedélyezték nyilvánosan.

C. (angol feleletben): ,,tíívííkettoú''

Tanár: How much free time do you have a week?

C.: Just two days a week.

(Mennyi szabadidõd van egy héten? Csak két nap hetente.)

Erika: A születések száma lecsappan.

Tanár: Would you describe her (a singer) to me?

Szilvi: No.

Horthy-korszak, Lorin: A megalakult keresztény társadalom...

Tanár: Ez a középkor melyik része?

Enikõ: Az eleje... vége!

Tanár: Közepe!

Enikõ: A majorság az uradalmi telek, ahol a rabszolgák helyett... a jobbágyok dolgoztak.

Tanár: A jobbágy része-e a hûbéri láncnak?

Enikõ: Nem. (jó válasz)

Tanár: Miért nem?

Enikõ: Igen!